Кампанията беше фокусирана върху мултиканално рекламно присъствие в множество социални мрежи чрез серия видеа, изтъкващи различни предимства на продукт “Сметка Онлайн”, който дава възможност клиентите на банката да създадат изцяло онлайн лична сметка с изпълнението на няколко лесни стъпки.

Планирахме две нива на кампания:

 • A/B тестове на различни криейтиви (например криейтиви с хора и криейтиви, фокусирани върху интерфейса на мобилната платформа – без показване на лица).
 • Успешните криейтиви бяха развити чрез Multi-Pillar Content стратегията на BOLANDILA (научете повече за стратегията от тук), при която се създават множество вариации на криейтивите, включващи различни “парчета”, извеждащи на преден план различни целеви групи клиенти + различни предимства на рекламирания продукт – и всичко това, разработено във всички необходими формати за мултиканалното рекламиране.

По-долу виждате няколко от готовите видеа след като екипът ни обработи данните от тестовете и изготви MPCS за продукта:

Съответно същите видеа бяха разработени в квадратен мащаб – универсално използваният 1:1 мащаб във всички съвременни social media канали:

Видео постовете са разработени в различни, подходящи за социалните мрежи и устройства, формати като:

 • Instagram Reels реклами – пример вижте тук
 • Facebook News Feed реклами
 • Facebook Reels реклами
 • Instagram Feed & Explore реклами
 • TikTok видео постове
 • YouTube shorts видео постове – пример вижте тук
 • In-stream video реклами и др.

Заедно с кратките рекламни видеа – екипът ни разработи и educational (образователни) видеа за приложението на карти VISA и мобилна апликация. Един от примерите може да видите по-долу:

Цялостно рекламно планиране в социалните мрежи

Дългогодишната ни работа с Райфайзенбанк включва ежемесечно планиране, провеждане, управление и оптимизация на национални рекламни кампании, реализирани мултиканално в социалните мрежи (facebook ads, instagram ads, messenger ads, linkedin ads и пр.).

Услугите ни във връзка с тези дейности са в няколко направления:

 • Изготвяне на стратегическа рамка, включваща подробности за таргетиране, криейтиви, комуникация, позициониране, рекламни формати и п.р
 • Планировка на рекламните активности по канали
 • Стратегия за управление и оптимизация
 • Консултинг относно подбраните рекламни параметри в мултиканалния микс от активности
 • Извършване на самото управление на рекламите, включващо нужните настройки
 • Консултации относно интеграция на технологии за tracking и отчетност
 • Реализация на рекламните криейтиви – дизайн, копирайтинг, оптимизация според изискванията за различните рекламни формати
 • Оптимизиране на рекламните кампании, които управляваме
 • Предоставяне на отчети и изводи на база данните, получени след провеждането на рекламните кампании

Multi-Pillar Content Strategy (MPCS) © на BOLANDILA

MPCS© е една от стратегиите, които прилагаме от над 10 години в работата си по кампании за наши клиенти и партньори. Добре издържаната MPC стратегия спомага едновременно за по-добър performance относно постигането на бизнес целите, но и за по-добър brand awareness или product awareness според фокуса на съответните маркетинг активности.

На кратко стратегията реализира следната формула:

Creative Pillars X Advertising Formats X Different Leads X Different Advertising Goals

 • Creative Pillars – група от различни криейтиви, всеки от които дава различен вид информация на различен таргет от клиенти. Например ако имаме продуктова кампания, която е ориентирана към мъже и жени – най-лесно е да се досетим, че ще имаме Pillar “Пол”. Заедно с това ще имаме Pillar “Възраст”, т.е. за реализацията на тези два pillar-a ще използваме снимки или видеа с жена между 25-40г., с мъж между 25-40г., с жена между 50-65г. и с мъж между 50-65г. В кампанията по-горе един от pillar-ите ни е “аргументи за лекота на заявката”, а друг е “ключови предимства на продуктите”.
 • Advertising Formats – изискванията за размер, вид файл и пр. технически параметри, които рекламната платформа има към рекламодатели за съответните рекламни криейтиви. Например ако във Facebook Feed използваме квадратен банер – може да помислим за вертикален банер във Facebook Stories и т.н.
 • Different Leads – отчитаме нивото на информиране и “отвеждане” на различните таргет групи преди и след рекламата. Например, ако в рекламата до 4-5 секунда ги информираме за ключово предимство – можем след това да ги водим към landing страница с всички ключови предимства. Или ако криейтивът им казва “Над 10 предимства на продукта” – водим ги към мястото, където става ясно какви точно са тези предимства и техните параметри.

Когато имаме предвид тези три важни елемента на стратегията – започваме да създаваме комбинации, които да бъдат тествани от AI в процеса на рекламиране.

Например:

 • комбинираме 3-секунден клип с млада жена + 3-секунден клип за предимство №1 + Call-to-action бутон, водещ в чат в Messenger
 • комбинираме 3-секунден клип с възрастен мъж + 3-секунден клип с предимство №2 + 3 секунди клип с предимство №3 + Call-to-action бутон, водещ към формуляр за заявка или пък към landing страницата

Тези комбинации зависят от последният елемент от MPCS стратегията, а именно – Different Advertising Goals (различните рекламни цели). Например – много е важно дали човекът е посетил landing страницата или не е – хипотезата, че посетителите на страницата са по-информирани ни води към идеята да им покажем криейтиви, в които вместо да ги информираме – опитваме да ги мотивираме. Тогава няма да им показваме криейтив с 3 ключови предимства – ще им покажем криейтив с послания “удобно е, ще се справиш, ние ще ти помогнем – опитай”.

Подходите, по които прилагаме стратегията са индивидуални за всяка кампания, всеки таргет, всяка рекламна цел и всеки рекламиран обект. Ако вече работите с BOLANDILA – знаете, че не правим маркетинг “на ишлеме” и подхождаме индивидуално, защото всеки бизнес и всеки клиент – е уникален и различен. Универсални формули няма!