Нашите принципи са една от важните причини да бъдем лидери в нашата сфера. Те, заедно с философията на нашия екип са нещото, което често ни представя най-ясно. Накратко те са:

Без универсални формули

… защото те не работят, тъй като всеки един клиент е уникален и различен. Средата, в която правим бизнес е динамично-променяща се също както и бизнесите в нея – универсални формули винаги могат да се съставят, но те няма как да работят в тази динамика. Затова нашите усилия са насочени в това да практикуваме и да изучаваме динамичната бизнес среда – винаги да се оглеждаме за нови възможности и да излагаме нови идеи.

Само необходимото

… не „модерното“, не „всичко възможно“, не „различното“ – а наистина необходимото, защото всичко друго може да бъде ненужен разход. Държим да предложим само това, което е необходимо за реализирането на Вашите бизнес цели. Това изисква да ни предоставите цялостна информация за Вашия бизнес, за да го опознаем и да Ви предложим наистина работещи решения. Ние сме страхотни в маркетинга и рекламата, а Вие – в правенето на своя бизнес. Тъй като Вие познавате Вашия бизнес най-добре – разчитаме на Вас да ни запознаете с него, за да предприемем всичко нужно за Вашия маркетинг, реклама и комуникации.

Не спестяваме нищо

… в работата с клиентите ни не пестим енергия и усилия да създадем необходимото качество и ефективност. Няма да Ви спестим критика и съвет, когато виждаме, че нещо трябва да бъде поправено, променено или подобрено. Няма да спестим да Ви предложим всяка подходяща за Вашето развитие иновация и инструментариум. Няма да предприемем нещо, което не е адекватно и резонно за постигане на поставените цели. Установили сме, че това ниво на откровеност ни откроява сред конкурентите ни и създава устойчиви отношения с клиентите ни.

Дългосрочно-устойчиво партньорство

… всъщност няма как да имаме “свое” портфолио, защото никой успех не е само наш, а общ – с нашите клиенти, които ни се доверяват. Целим с тях да имаме дългосрочни отношения и го постигаме вече години наред – с всички основни клиенти работим и сме работили дългогодишно, постигали сме множество успехи и сме преборвали множество предизвикателства заедно.

Гъвкава адаптация към нужните дейности и процеси

…и ние, и Вие имаме нужда да се адаптираме екипите си един към друг в общите процеси. Само така целите могат да бъдат постигнати и дори надхвърлени.

Откровени реалисти

… няма да предприемем нещо, за което сме сигурни, че ще накърни Вашата или нашата репутация, професионализъм и работа. Ако виждаме проблем – ще бъдем откровени и ще го изложим. Ако виждаме, че нещо не е адекватно или посилно – ще отговорим като професионалисти и реалисти какво е възможно и какво не е. Откровеността за нас е важна част от борбата с неприятните изненади. Вярваме, че реалистичните прогнози и цели са присъщи за всеки уважаващ себе си професионалист.