Вертикален вариант (9:16) на видеото вижте от тук.

Вертикален вариант (9:16) на видеото вижте от тук.

Бранд-анимации за представяне на мобилно приложение RaiMobile

По долу представяме два от изработените бранд-анимации за представяне на мобилно приложение RaiMobile (мобилно банкиране на Raiffeisenbank в България):

Видео представяне на различни банкови услуги и продукти

Работим по дигиталният маркетинг, реклама и присъствие онлайн на бранда от над 10 години и чрез различни клипове в ТВ и social media формат, изработени от екипа ни – представяме продукти на фокус, които банката предлага. По-долу виждате четири от множество видеа, които създадохме за продукти като RaiConnect Business, “Кредит Онлайн”, “Сметка Онлайн” и пр.:

През годините сме изготвили множество концептуални видеа, свързани с различни поводи или символики около бранда. Два от любимите ни клипове в тази връзка може да гледате по-долу. Първият е създаден в края на 2021г., поради което носи послания, свързани с пандемията около “ковид 19”, а вторият е концептуална анимация, представяща символи в логотипа на компанията:

Тъй като покриваме множество social media канали – постоянно търсим native авторско съдържание, което да е по-различно от добре познатите “шаблони” постове. Пример са “handmade” видеата (както ги кръстихме)