RaiMobile е мобилно приложение на Райфайзенбанк, което в България осигурява лекота в използването и заявяването на банкови услуги и продукти от клиенти на компанията.

На нашия екип бе възложена задачата да изготвим цялостна концепция за маркетинга, рекламите и комуникирането в дигитална среда на мобилното приложение сред B2C сегмент от клиенти.

Реализирахме следните услуги, чрез които популяризирахме мобилният продукт по възможно най-адекватен и ефективен начин:

  • Изготвяне на концепция и цялостен план за дигитална кампания.
  • Изготвяне на необходимата техническа документация за статистическо проследяване на основни KPIs (performance индикатори, зададени от банката).
  • Изграждане на комуникационна рамка под формата на разнообразие от криейтиви и формати за рекламни и маркетинг активности в дигитална среда.

Фаза “Пестиш-Получаваш”

Една от фазите от кампанията не случайно носи името “Пестиш-Получаваш”. С нея искаме да дадем базова идея за необходимостта да имаш RaiMobile на своето устройство – какво пестиш и какво ти носи инсталацията му. По-долу ще видите част от криейтивите, които подготвихме като микс от снимкови и видео банери:

Фаза “Ключови предимства”

Името подсказва, че в тази фаза кратко, точно и ясно представяме няколкото ключови предимства на приложението, които проучванията показват, че са съществено важни за различните групи клиенти. Отчитането на типовете клиенти тук е жизнено важно за цялостната реализация на поставените цели на кампаниите. Важно е нивото на техническа подготвеност и нивото на мотивация на всяка buyer persona и съответно всяка таргет група за всеки специфичен канал.

Основно решихме да популяризираме кратки видеа във вертикален формат, който е широко приложим в канали като TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts и подобни. Ето три примера:

Подобни криейтиви в ремаркетинг кампании най-често имат хипотетично силно убеждаваща роля за потенциални ползватели на мобилното приложение – в тази връзка беше предвидена, и в последствие реализирана, идеята фазата да се удължи и застъпи с други фази докато има положителни индикатори за успех спрямо поставените кампанийни цели.

Фаза “Мотивация към ползваемост”

Тази фаза е ориентирана към клиенти, които са загубили мотивация да инсталират и ползват активно RaiMobile, защото не се чувстват сигурни във възможностите си да се справят.

За тези хора подготвихме криейтиви с “човешко лице”, с които да ги мотивираме и дори да им дарим позитивни емоции и усмивки. Част от тях гледайте по-долу:

MPC Стратегия

Ако сте разглеждали други наши проекти в този сайт – вероятно вече сте запознати за нашата Multi-Pillar Content Стратегия © , в която съчетаваме различни рекламни формати, концепции и слогани, за да генерираме многопластово мултиканално съдържание за дигиталното присъствие на един бранд. На кратко MPCS е стратегия, при която създаваме отделни “парчета” видеа, мултиплицираме ги според различните изисквания за формати реклами – и накрая ги комбинираме в най-различни комбинации с цел да тестваме кои са най-ефективни (според реакциите на отделни таргет групи в различни видове рекламни и маркетинг тестове).

По-горе виждате много малка част от разписаната от нашия екип стратегия за представяне на продукта. Комбинираме 6 парчета видеа, които заедно са свързани в общ сценарий. Всичко е изчислено до секунда, защото във видео рекламата всяка секунда е от жизнено важно значение за успехът. Показаното по-горе много напомня AIDA моделът за генериране на криейтиви, тъй като MPCS създава множество видеа, които могат да се структурират спрямо този или други изпитани модели. Именно това прави тази наша стратегия изключително гъвкава и адаптивна.

След като всички “сценарии” за всички комбинации от видео криейтиви са “разиграни” от нашия екип и разработката им е планирана – адаптираме ги според различните placements за рекламите. По-долу виждате адаптация за Feed на Instagram и Facebook:

Виждате, че видео кадрите се обработват и монтират по такъв начин, който позволява мултиканално рекламиране.