Кредит ОНЛАЙН е дигитална услуга за потребителски кредити от Raiffeisenbank България, за която бе възложено на екипа ни да изгради конпцеция и криейтиви за маркетинг, реклама и комуникации мултиканално – във всички социални медии, където брандът има присъствие.

По-горе е видео в мащаб 16:9 подготвено за използване в рекламен мултиканален микс, който включва ТВ реклама и реклами в социални медии като YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. За да имаме оптимално добро разпространение в различните placements за всяка рекламна платформа – адаптирахме видеото във формат 9:16 (вертикален за Reels, Shorts и пр.) и формат 1:1 (за feeds).

За да имаме повече възможности в областта на performance рекламата – мултиплицирахме рекламните формати, добавяйки видео-сегмент с различни хора в различни ситуации. Криейтивите бяха подготвени в синхрон с buyer personas за банковия продукт. Част от тях може да видите по-долу:

Допълнихме всички видео реклами с множество снимкови и текстови криейтиви, за да имаме цялостен рекламен микс, адекватен за всеки от каналите поотделно, но и в цялостната концепция – работейки заедно.

За нуждите на кампанията реализирахме още следните маркетингови и рекламни услуги:

  • Консултиране и изготвяне на техническа документация за интеграцията на tracking кодове като META pixel, META conversions API, Google Tag и др.
  • Цялостно планиране на рекламните активности (рекламни цели, таргетиране и пр.) по канали.
  • Цялостно управление и реализация на планираните активности мултиканално.
  • Изготвяне на всички необходими криейтиви за възложените ни мултиканални активности, в т.ч. банери, видео, текст, CTA content и пр.